Vavčer za pridobitev certifikatov

V okviru javnega poziva Vavčer za pridobitev certifikatov je podjetje TELKOM d.o.o. izpeljalo projekt certificiranje po ISO 14001. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Vavčer za pridobitev certifikatov 2020-02-20T12:56:08+00:00

Politika ravnanja z okoljem

V podjetju izpostavljamo okoljsko politiko, kot pomemben sestavni del poslovnega vodenja in organizacijske kulture. Varovanje in skrb za okolje je pomemben del poslovanja podjetja in kot tak, del splošne širše in ožje družbene odgovornosti. Varovanje okolja ima poleg zagotavljanja  kakovosti, zdravja in varnosti zaposlenih, uporabnikov proizvodov, sosedov in drugih na katere vplivamo z našim

Politika ravnanja z okoljem 2019-11-25T09:25:03+00:00

Nova oprema

V letošnjem letu smo vzpostavili delovanje dveh novih strojev in sicer nov 700-tonski stroj za visokotlačno litje ter nov obdelovalni stroj. Prepričani smo, da bomo tudi s tem pripomogli k zadovoljstvu kupcev tako z vidika zagotavljanja kvalitete kot zagotavljanja željenih dobavnih rokov.

Nova oprema 2018-09-18T08:05:58+00:00