Loading...
Kaj nudimo 2018-06-07T17:23:56+00:00

Ste se odločili za naše storitve?

Kontaktirajte nas

KAJ NUDIMO

Naša osnovna dejavnost je visokotlačno litje, vendar je naš cilj ponuditi kupcu bolj kompleksen izdelek, zato svoje kompetence krepimo tudi na področju mehanske obdelave ulitkov, nudimo tudi montažo, s pomočjo zunanjih izvajalcev pa tudi prašno barvanje ulitkov. S tem se trudimo kupcem ponuditi kar najbolj kompleksno storitev, saj je na enem mestu združenih več delovnih operacij, kar za kupca predstavlja določeno prednost.

S ciljem, da se proizvodnja odvija kar najbolj nemoteno, smo v podjetju opremljeni tudi za manjša popravila livarskih orodij, je pa naš dolgoročni cilj tudi izdelava kompletnih livarskih orodij.

Tehnologije

Da lahko izpolnimo naročila kupcev, pri delu uporabljamo naslednje tehnologije:

 • tehnologija visokotlačnega litja, za potrebe katere razpolagamo z visokotlačnimi livarskimi stroji zaporne moči od 400 do 950 ton,
 • tehnologija mehanske obdelave z obdelovalnimi stroji proizvajalcev Fanuc, Haas in Okuma

Ker se zavedamo, da za kupce ni pomemben le kvaliteten, temveč tudi čist izdelek, nudimo pranje ulitkov z modificiranim alkoholom v namenskem stroju.

Poleg zgoraj naštete opreme razpolagamo tudi z ostalimi pripravami, potrebnimi za nemoten potek dela.

Simulacija litja

V želji, najti kar najbolj optimalno rešitev za kupca in hkrati eliminirati eventuelne probleme v najzgodnejši fazi razvoja ulitka, si pomagamo tudi s simulacijo litja. Pri tem lahko zmanjšamo število potencialnih napak, hkrati pa v kar največji meri odpravimo livarske napake kot so poroznost in krčenje ulitkov. S simulacijo litja lahko tudi predvidimo, če bo orodje, kot je zasnovano, tudi dejansko delovalo.

Poleg tega redno šolamo zaposlene, cilj pa je ozaveščanje na vseh ravneh, da je odlična kvaliteta proizvedenih izdelkov eden glavnih dejavnikov, da lahko sledimo zastavljenim ciljem.

Proizvodi

Naš spekter proizvodov so aluminijevi odlitki, katere se uporabljajo oz. so vgrajeni v izdelkih iz različnih vej industrije:

 • avtomobilska industrija, na katero odpade največji delež proizvedenih ulitkov v obliki hladilnih elementov za svetilna telesa,
 • prezračevalna tehnika,
 • toplotna tehnika,
 • kmetijska tehnika
 • izdelki za industrijo
 • ročno orodje

Sicer je spekter proizvodov raznolik, vsem pa je skupna zahteva kupcev za kvalitetne ulitke.

Ker je dandanes čas zelo pomemben faktor, je želja kupcev, da se kar največ operacij izvede na enem mestu, kar za kupca poleg časovne učinkovitosti predstavlja tudi stroškovno učinkovitost. Zato s pomočjo poddobaviteljev nudimo tudi storitev prašnega barvanja zunanjih površin, sami pa izvajamo tudi storitev montaže.

Orodja

Za zagotovitev kvalitete ulitkov je izjemnega pomena tudi kvalitetno livarsko orodje. Zato je dobro sodelovanje z orodjarjem, ki mora orodje proizvesti skladno z našimi zahtevami in specifikami, zelo pomembno. Na področju izdelave orodij veliko sodelujemo s sestrsko družbo Telkom – OT, ki se nahaja v bližini Maribora, seveda pa lahko kupec tudi sam izbere orodjarja, pri katerem orodje naroči in s katerim potem definiramo tehnične podrobnosti.

Kvaliteta

Ker ne želimo stvari  prepuščati naključju, nam je zagotavljanje kvalitete proizvedenih izdelkov ena izmed glavnih prioritet pri našem delovanju. Zato poudarek namenjamo optimizaciji procesov ter uvajanju stalnih izboljšav tako na področju proizvodnje kot storitev.

Imamo pridobljen certifikat ISO 9001:2015.

Za zagotavljanje kvalitete razpolagamo s kontrolno opremo kot sledi:

 • RTG naprava
 • 3D merilnik
 • spektrometer
 • SPC – Statistical Process Control
 • ostala priročna kontrolna oprema

Poleg tega redno šolamo zaposlene, cilj pa je ozaveščanje na vseh ravneh, da je odlična kvaliteta proizvedenih izdelkov eden glavnih dejavnikov, da lahko sledimo zastavljenim ciljem.