Nova oprema

V letošnjem letu smo vzpostavili delovanje dveh novih strojev in sicer nov 700-tonski stroj za visokotlačno litje ter nov obdelovalni stroj.

Prepričani smo, da bomo tudi s tem pripomogli k zadovoljstvu kupcev tako z vidika zagotavljanja kvalitete kot zagotavljanja željenih dobavnih rokov.

Nazaj
2018-09-18T08:05:58+00:00